Социално предприемачество-Техники за тренинг обучение по социално, младежко предприемачество и младежка активност

Петте Защо

Тази техника се състои в задаването на въпроса „защо“ , за да разберем по-добре корена на проблема, към който е насочена нашата бизнес идея. След като имаме отговор, питаме „защо“ за отговора и така последователно със следващия, докато стигнем до по-дълбока информация и същността на идеята.

Набързо написана идея\нарисувана

Обучаващите се трябва да напишат набързо за това, което искат да постигнат с бизнес идеята си или да я нарисуват, защото някои хората се изразяват по-добре чрез рисуване и така изразяват по-добре своите мисли.Това ще помогне да се разбере истинският проблем по-добре, към който ще е насочено предприемачеството.

Генериране на идеи

Това е стъпката, в която ще генерираме идеи, като започнем от събраната информация и от дефинирания в предишните етапи проблем. За да генерираме идеи, ще направим Брейнсторминг – мозъчна атака, който е широко използван метод за това предназначение. Мозъчната атака е техника, използвана в група от хора, за да се генерират много идеи. Тя има няколко правила, които трябва да се спазват по време на мозъчна атака, за да се възползвате максимално от нея. Правилата за мозъчна атака, които най-много харесваме, са :

  • Участниците трябва да останат фокусирани върху темата и да бъдат съсредоточени, без разсейване, без разговори относно други теми.
  • Един човек говори веднъж
  • Важно е да се обърне внимание на всяка идея, представена, за да можем да се възползваме максимално от нея.
  • Насърчаваме всякакви идеи.
  • Визуализираме идеите. Много е важно да бъдат нарисувани идеите или да бъдат съчетани с текста с малка рисунка, свързана с идеята.
  • Комбинираме и надграждаме върху идеите на другите или идеите на другите могат да се използват в комбинация с нашите или да бъдат доразвити.
  • Не критикуваме идеите на другите.
  • Генерираме много идеи. Целта е да се генерират много идеи. Важната и революционната идея вероятно ще бъде намерена сред 100 други.
Scroll to Top