Месец: март 2023

Младежко предприемачество-Примерни програми за обучение (опит от Турция)

ДЕЙНОСТ ОПИСАНИЕ Заглавие: Младежко предприемачество   Цели: След тази програма за обучение участниците ще могат   •Развиват висококачествени умения и компетенции. •Реализират чувство за инициативност и младежко предприемачество, включително социално предприемачество. •Разбират обучението по предприемачество …

Младежко предприемачество-Примерни програми за обучение (опит от Турция) Прочетете още »

Социално предприемачество-Техники за тренинг обучение по социално, младежко предприемачество и младежка активност

Петте Защо Тази техника се състои в задаването на въпроса „защо“ , за да разберем по-добре корена на проблема, към който е насочена нашата бизнес идея. След като имаме отговор, питаме „защо“ за отговора и …

Социално предприемачество-Техники за тренинг обучение по социално, младежко предприемачество и младежка активност Прочетете още »

Социално предприемачество-Етапи на обучението

Първи модул е насочен към дефиниране на проблема, към който е насочена нашата бизнес идея и как да се оформи като цел, значение и план. Важността на това обучение е младия човек да има ясната …

Социално предприемачество-Етапи на обучението Прочетете още »

Социално предприемачество

Обучението има за цел да повиши осведомеността сред учениците в професионалното образование за създаване на иновативен бизнес в социалния сектор. За да се постигне това, обучението ще предостави избрани инструменти, фокусирани върху решаването на проблеми …

Социално предприемачество Прочетете още »

Младежко предприемачество-практически упражнения

Моделиране, описване, защитаване на бизнес проекти – целта е да се изгради ясен процес за генериране на идеи и конкретен краен продукт. Тази начална част от практическото обучение цели да се предизвикат участниците да материализират …

Младежко предприемачество-практически упражнения Прочетете още »

Младежко предприемачество

Младежко предприемачество Ключовите и базисните способности на предприемачеството,представени в обучението се подреждат, даващи възможност на индивида да превръща идеите в действие. Тези способности включват творчество, новаторство и поемане на риск, както и способността да се …

Младежко предприемачество Прочетете още »

Практически упражнения

Мозъчна атака Техниката цели да се предизвикат участниците в обучението да изказват отговори. Младежите активно ще генерират редица идеи по конкретна тема или въпрос за определено за кратко време. Водещият поставя въпрос, който е свързан …

Практически упражнения Прочетете още »

Социален диалог-мнение на Турция

Опитът от Турция Социалният диалог има за цел да намали социалните напрежения и конфликти и да създаде решения на икономически и социални проблеми чрез хармонизиране на дейностите на различни сегменти от обществото. По отношение на …

Социален диалог-мнение на Турция Прочетете още »

Същност на социалния диалог

Социалният диалог на национално и европейско равнище играе ключова роля за формирането на икономическите, трудовите и социалните политики, които насърчават по-голямото сближаване на условията на живот и труд във всички държави. Управлението на кризи, прогнозирането …

Същност на социалния диалог Прочетете още »

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 4: Изграждане на самоприемане чрез положителен саморазговор

Дейност 4: Изграждане на самоприемане чрез положителен саморазговор (стратегия за предотвратяване на тормоз) Цели: Участниците да правят разлика между термините самооценка и себеприемане. Участниците да открият начини за изграждане на себеприемане чрез самостоятелни разговори и …

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 4: Изграждане на самоприемане чрез положителен саморазговор Прочетете още »

Scroll to Top