3. Развитие на критичното мислене

Критично мислене (споделен опит от Гърция)

Методи-Техники, които допринасят за критичното мислене Планирането, подготовката и проектирането на преподаването и предоставянето на възможности за богати учебни преживявания, свързани с дидактически интервенции на практики, помагат на децата да участват в управлението на своето …

Критично мислене (споделен опит от Гърция) Прочетете още »

Компетенции за критично мислене-Дейност 7: Elevator Pitch

Това е упражнение, което се използва в бизнеса, за да ви помогне да мислите критично бързо и да разберете мнението си. Всичко е свързано с избора и използването на думите внимателно и убедително, за да …

Компетенции за критично мислене-Дейност 7: Elevator Pitch Прочетете още »

Компетенции за критично мислене-Дейност 6: Дискусия

В това упражнение младите хора ще научат колко е важно да могат да заемат позиция по даден проблем и да защитават тази позиция с логика, разсъждения, знания и здрав разум. По-долу е даден списък със …

Компетенции за критично мислене-Дейност 6: Дискусия Прочетете още »

Компетенции за критично мислене-Дейност 4: Чат в кафене и Дейност 5: Светски думи

Можете да използвате това упражнение за ролева игра и развиване на умения за критично мислене. Стъпки: 1) Участниците трябва да попълнят листа с герои по-долу, за да създадат персона. 2) След това на участниците трябва …

Компетенции за критично мислене-Дейност 4: Чат в кафене и Дейност 5: Светски думи Прочетете още »

Компетенции за критично мислене-Дейност 3: Факт или мнение

Често си мислим, че знаем разликата между факта и мнението, но не винаги е лесно да съм различен. Когато посещавате уебсайтове, вярвате ли на всичко, което четете? Изобилието от налична информация прави по-важно от всеки …

Компетенции за критично мислене-Дейност 3: Факт или мнение Прочетете още »

Компетенции за критично мислене – Дейност 2: 1-2-4-Цяла група

Критичното мислене-Споделен опит от партньорите от Турция   Тази техника е добър начин да получите богат разговор и повече идеи чрез използване на малки групи. Включва принципа на предварително обвързване, критично мислене и ясно изразяване …

Компетенции за критично мислене – Дейност 2: 1-2-4-Цяла група Прочетете още »

Компетенции за критично мислене – същност и конструкция

Критичното мислене-Споделен опит от партньорите от Турция Мисленето е специфично за човека качество, което започва с раждането на човека и може да се развие пряко или непряко в следващия процес. Благодарение на тази привилегия да …

Компетенции за критично мислене – същност и конструкция Прочетете още »

Scroll to Top