Практически упражнения за младежко предприемачество

Младежко предприемачество-Примерни програми за обучение (опит от Турция)

ДЕЙНОСТ ОПИСАНИЕ Заглавие: Младежко предприемачество   Цели: След тази програма за обучение участниците ще могат   •Развиват висококачествени умения и компетенции. •Реализират чувство за инициативност и младежко предприемачество, включително социално предприемачество. •Разбират обучението по предприемачество …

Младежко предприемачество-Примерни програми за обучение (опит от Турция) Прочетете още »

Младежко предприемачество-практически упражнения

Моделиране, описване, защитаване на бизнес проекти – целта е да се изгради ясен процес за генериране на идеи и конкретен краен продукт. Тази начална част от практическото обучение цели да се предизвикат участниците да материализират …

Младежко предприемачество-практически упражнения Прочетете още »

Младежко предприемачество

Младежко предприемачество Ключовите и базисните способности на предприемачеството,представени в обучението се подреждат, даващи възможност на индивида да превръща идеите в действие. Тези способности включват творчество, новаторство и поемане на риск, както и способността да се …

Младежко предприемачество Прочетете още »

Scroll to Top