Проект 2018-1-BG01-KA201-047972 „Иновативен модел за превенция на наркоманиите при ученици”, Еразъм+

Проект 2018-1-BG01-KA201-047972 „Иновативен модел за превенция на наркоманиите при ученици”

Еразъм + 2018 г

Стратегическо партньорство за училищно образование, иновации

Продължителност на проекта: 12 месеца (10.10.2018 – 09.10.2019).

Проектът има за цел да представи нови знания и техники за справяне със зависимостите сред младежите. Също така има за цел да предостави инструмент за предотвратяване на появата на пристрастяване и ангажиране на учениците в дейности за социално включване.

Партньорски организации по този проект са ANTELENEA LIMITED, базирана в Кипър и Гръцко-Българската асоциация за култура Паисий Хилендарски, базирана в Атина, Гърция.

Целите на проекта са:

– Социален диалог;

– Превенция на наркоманиите;

– Социална отговорност;

– Включване на млади хора;

-Обмяна на добри практики в Кипър и Гърция;

– Подпомагане на училищата за справяне с преждевременното напускане на училище (ESL).

Целевата група на проекта са специалистите в областта на образованието и младежките дейности, както и пилотната група от 30 студенти.

Scroll to Top