Projekt: Zapobieganie ryzykownym trendom wirusowym wśród młodzieży 2022-1-BG01-KA220-YOU-000085174, Erasmus+


Akronim PRV . Obszar Młodzież

Początek projektu 01/11/2022

Zakończenie projektu 31/10/2025

 

 

 

 

Organizacja składająca wniosek – E10120616 Stowarzyszenie „Follow me” Dobrich

 

 

Organizacje partnerskie:

E10007286 Akademie für politische Bildung und demokratiefördernd e Maßnahmen
Austria Oberösterreich Linz www.pb-akademie.at

 

E10197262 UNIVERZITET MAJKA TEREZA VO SKOPJE Republika Macedonii Północnej SKOPJE http://unt.edu.mk/

 

 

 

E10285278 STOWARZYSZENIE FORUM MIEJSKIE Polska Małopolskie Kraków urbanforum.pl

 

 

 

Priorytety i tematy

 • Rozwiązanie problemu transformacji cyfrowej poprzez rozwój gotowości cyfrowej, odporności i
  zdolności cyfrowych
 • Poprawa jakości, innowacyjności i uznania pracy z młodzieżą
 • Promowanie aktywnego obywatelstwa, poczucia inicjatywy młodych ludzi i przedsiębiorczości
  młodzieży, w tym społecznej
 • Przedsiębiorczość

Potrzeby, które chcemy zaspokoić realizując projekt to:

 • potrzebę poprawy/aktualizacji umiejętności, wiedzy i kompetencji osób pracujących z młodzieżą w celu zapobiegania zagrożeniom związane z korzystaniem z sieci społecznościowych (w tym cybernękaniem, podążaniem za niebezpiecznymi trendami wirusowymi na TikTok, takimi jak wyzwanie skrzynki na mleko, wyzwanie zaciemnienia itp.; fałszywe wiadomości / dezinformacja; Uzależnienie od Internetu, niebezpieczne spotkania z nieznajomymi, kradzież danych osobowych i finansowych, brak kontaktu twarzą w twarz i umiejętności interpersonalne, izolacja społeczna i zmniejszone samopoczucie psychiczne, pod względem uogólnionego lęku, lęku społecznego i depresji itp.);
 • potrzeba uczenia się i stosowania innowacyjnych metod, instrumentów i praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego;
 • konieczność rozwijania wysokiej jakości umiejętności osób pracujących z młodzieżą w celu promowania umiejętności korzystania z mediów, włączenia społecznego, przedsiębiorczości młodzieży, demokracji, aktywnego obywatelstwa i komunikacji bez przemocy;
 • konieczność zwiększenia świadomości zagrożeń związanych z sieciami społecznościowymi i poprawy zapobiegania niebezpiecznym spotkaniom w Internecie;
 • konieczność poprawy jakości i wizerunku pracy z młodzieżą.

Osoby pracujące z młodzieżą potrzebują zaktualizowanych umiejętności na poziomie europejskim, jak uczyć młodzież zapobiegania zagrożeniom w sieciach społecznościowych (w tym cybernękaniu, rozpowszechnianiu dezinformacji i wierzenia w nie oraz fałszywym wiadomościom, na przykład dotyczącym COVID-19 i szczepień) oraz rozwijania krytycznego myślenia, aby podejmować świadome decyzje dotyczące ich zachowania w Internecie i nie narażać się na niebezpieczeństwo. Oglądając filmy z ludźmi podejmującymi ryzykowne wyzwania w mediach społecznościowych, możesz zauważyć trend: większość uczestników to dzieci, nastolatki i młodzi dorośli. Podczas gdy część z nich można przypisać młodszym demografiom użytkowników mediów społecznościowych, istnieją również psychologiczne i fizjologiczne wyjaśnienia gotowości wielu nastolatków do próbowania niebezpiecznych wyzwań. Po pierwsze, pragnienie poczucia się częścią grupy jest szczególnie silne w okresie dojrzewania. Dzieci i nastolatki są najbardziej podatne na te niebezpieczne wyzwania ze względu na potrzebę przynależności. We wczesnych latach nastoletnich i młodzieńczych staramy się być akceptowani przez rówieśników.

 

Grupami docelowymi projektu są:

 • Młodzi pracownicy, Młodzieżowi liderzy
 • Młodzież
 • Pracownicyurzędowi i inni specjaliści pracujący bezpośrednio z młodzieżą

 

Aktywnosći:

WP1 Zarządzanie projektem

WP2 Opracowanie wyników:

1) Badania nad obecnymi metodami zapobiegania zagrożeniom w sieciach społecznościowych

2) Innowacyjna metodologia zapobiegania ryzyku w sieciach społecznościowych

3) Podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą pracujących w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego, w tym
odpowiednie wskazówki, narzędzia i programy dotyczące wdrażania treści metodologicznych

WP3 Szkolenia dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą:

 1. Przygotowanie do szkolenia dla trenerów
 2. Międzynarodowe szkolenia dla trenerów mające na celu poprawę kompetencji cyfrowych osób
  pracujących z młodzieżą, umiejętności promowania umiejętności korzystania z mediów, włączenia
  społecznego, przedsiębiorczości i aktywnego obywatelstwa młodzieży
 3. Szkolenia dla młodzieży – realizowane przez osoby pracujące z młodzieżą, które uczestniczyły w
  międzynarodowym szkoleniu, które przeprowadzą je w swoich krajach, a młodzi ludzie będą
  uczestniczyć w każdym z nich

 

 • wybór uczestników/osób pracujących z młodzieżą do szkolenia trenerów bez względu na ich rasę, płeć, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania religijne, niepełnosprawność itp., aby zapewnić, że nie ma dyskryminacji ze względu na te cechy;
 • zapewnienie, że proces selekcji będzie obejmował przesłanie CV i listu motywacyjnego, opisujące gotowość danej osoby i sposób, w jaki wyobraża sobie samo szkolenie, dzielenie się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w pracy z młodzieżą. Jeżeli zostaną one zatwierdzone po dokładnym zbadaniu dokumentów, komisja przeprowadza rozmowę bez konfliktu interesów. Dla nas ważne jest, aby wybrać zmotywowanych i doświadczonych ekspertów z wystarczającym doświadczeniem w pracy z młodzieżą

WP4 Wydarzenia upowszechniające

 1. Wydarzenie mnożnikowe FM
 2. Wydarzenie wirtualne 1 Akademie Austria
 3. Wydarzenie wirtualne 2 LP University
 4. Wydarzenie wirtualne 3 UF Полша  
 5. Strona WWW projektu i FB
 6. Drukowanie i udostępnianie produktów

 

 

 

Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Przewiń do góry