Projekt: Prevention of Youth Risky Viral Trends 2022-1-BG01-KA220-YOU-000085174, Erasmus+

Projekt: Prevention of Youth Risky Viral Trends 2022-1-BG01-KA220-YOU-000085174, Erasmus+

Projekt:  Zapobieganie ryzykownym trendom wirusowym wśród młodzieży 2022-1-BG01-KA220-YOU-000085174

 

Akronim PRV .  Obszar Młodzież 

Początek projektu 01/11/2022

Zakończenie projektu 31/10/2025

 

Organizacja składająca wniosek –  E10120616 Stowarzyszenie „Follow me” Dobrich

Organizacje partnerskieE10007286 Akademie für politische Bildung und demokratiefördernd e Maßnahmen Austria Oberösterreich Linz www.pbakademie.at

E10197262 UNIVERZITET MAJKA TEREZA VO SKOPJE Republika Macedonii Północnej SKOPJE http://unt.edu.mk/

E10285278 STOWARZYSZENIE FORUM MIEJSKIE Polska Małopolskie Kraków www.urbanforum.pl

Priorytety i tematy

 • Rozwiązanie problemu transformacji cyfrowej poprzez rozwój gotowości cyfrowej, odporności i zdolności cyfrowych
 • Poprawa jakości, innowacyjności i uznania pracy z młodzieżą
 • Promowanie aktywnego obywatelstwa, poczucia inicjatywy młodych ludzi i przedsiębiorczości młodzieży, w tym społecznej
 • Przedsiębiorczość

Potrzeby, które chcemy zaspokoić realizując projekt to:

– potrzebę poprawy/aktualizacji umiejętności, wiedzy i kompetencji osób pracujących z młodzieżą w celu zapobiegania zagrożeniom

związane z korzystaniem z sieci społecznościowych (w tym cybernękaniem, podążaniem za niebezpiecznymi trendami wirusowymi na TikTok, takimi jak wyzwanie skrzynki na mleko, wyzwanie zaciemnienia itp.; fałszywe wiadomości / dezinformacja; Uzależnienie od Internetu, niebezpieczne spotkania z nieznajomymi, kradzież danych osobowych i finansowych, brak kontaktu twarzą w twarz i umiejętności interpersonalne, izolacja społeczna i zmniejszone samopoczucie psychiczne, pod względem uogólnionego lęku, lęku społecznego i depresji itp.);

– potrzeba uczenia się i stosowania innowacyjnych metod, instrumentów i praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego;

– konieczność rozwijania wysokiej jakości umiejętności osób pracujących z młodzieżą w celu promowania umiejętności korzystania z mediów, włączenia społecznego, przedsiębiorczości młodzieży, demokracji, aktywnego obywatelstwa i komunikacji bez przemocy;

– konieczność zwiększenia świadomości zagrożeń związanych z sieciami społecznościowymi i poprawy zapobiegania niebezpiecznym spotkaniom w Internecie;

– konieczność poprawy jakości i wizerunku pracy z młodzieżą.

Osoby pracujące z młodzieżą potrzebują zaktualizowanych umiejętności na poziomie europejskim, jak uczyć młodzież zapobiegania zagrożeniom w sieciach społecznościowych (w tym cybernękaniu, rozpowszechnianiu dezinformacji i wierzenia w nie oraz fałszywym wiadomościom, na przykład dotyczącym COVID-19 i szczepień) oraz rozwijania krytycznego myślenia, aby podejmować świadome decyzje dotyczące ich zachowania w Internecie i nie narażać się na niebezpieczeństwo. Oglądając filmy z ludźmi podejmującymi ryzykowne wyzwania w mediach społecznościowych, możesz zauważyć trend: większość uczestników to dzieci, nastolatki i młodzi dorośli. Podczas gdy część z nich można przypisać młodszym demografiom użytkowników mediów społecznościowych, istnieją również psychologiczne i fizjologiczne wyjaśnienia gotowości wielu nastolatków do próbowania niebezpiecznych wyzwań. Po pierwsze, pragnienie poczucia się częścią grupy jest szczególnie silne w okresie dojrzewania. Dzieci i nastolatki są najbardziej podatne na te niebezpieczne wyzwania ze względu na potrzebę przynależności. We wczesnych latach nastoletnich i młodzieńczych staramy się być akceptowani przez rówieśników.

 

Grupami docelowymi projektu są:

 • Młodzi pracownicy, Młodzieżowi liderzy
 • Młodzież 
 • Pracownicyurzędowi i inni specjaliści pracujący bezpośrednio z młodzieżą

 

Aktywnosći:

WP1 Zarządzanie projektem

WP2 Opracowanie wyników: 

1) Badania nad obecnymi metodami zapobiegania zagrożeniom w sieciach społecznościowych 

2) Innowacyjna metodologia zapobiegania ryzyku w sieciach społecznościowych 

3) Podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą pracujących w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego, w tym odpowiednie wskazówki, narzędzia i programy dotyczące wdrażania treści metodologicznych

WP3 Szkolenia dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą:

 1. Przygotowanie do szkolenia dla trenerów
 2. Międzynarodowe szkolenia dla trenerów mające na celu poprawę kompetencji cyfrowych osób pracujących z młodzieżą, umiejętności promowania umiejętności korzystania z mediów, włączenia społecznego, przedsiębiorczości i aktywnego obywatelstwa młodzieży 
 3. Szkolenia dla młodzieży – realizowane przez osoby pracujące z młodzieżą, które uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu, które przeprowadzą je w swoich krajach, a młodzi ludzie będą uczestniczyć w każdym z nich 

 

– wybór uczestników/osób pracujących z młodzieżą do szkolenia trenerów bez względu na ich rasę, płeć, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania religijne, niepełnosprawność itp., aby zapewnić, że nie ma dyskryminacji ze względu na te cechy;

– zapewnienie, że proces selekcji będzie obejmował przesłanie CV i listu motywacyjnego, opisujące gotowość danej osoby i sposób, w jaki wyobraża sobie samo szkolenie, dzielenie się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w pracy z młodzieżą. Jeżeli zostaną one zatwierdzone po dokładnym zbadaniu dokumentów, komisja przeprowadza rozmowę bez konfliktu interesów. Dla nas ważne jest, aby wybrać zmotywowanych i doświadczonych ekspertów z wystarczającym doświadczeniem w pracy z młodzieżą

 Wydarzenia upowszechniające WP4

 1. Wydarzenie mnożnikowe FM
 2. Wydarzenie wirtualne 1 Akademie Austria 
 3.  Wydarzenie wirtualne 2 Uniwersytet LP 
 4.  Wirtualne Wydarzenie 3 UF Polska
 5. Strona WWW projektu i FB 
 6. Drukowanie i udostępnianie produktó

Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Przewiń do góry