Warning: include(): Failed opening '/home/foll9m42/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor/composer/../../src/presenters/meta-description-presenter.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/foll9m42/public_html/wp-content/plugins/polylang/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444
Проект: Превенција на ризични младински вирални трендови 2022-1-BG01-KA220-YOU-00085174, Еразъм+ - Здружение Следете ме

Проект: Превенција на ризични младински вирални трендови 2022-1-BG01-KA220-YOU-00085174, Еразъм+

 Проект: Превенција на ризични младински вирални трендови 2022-1-BG01-KA220-YOU-00085174

 

Апстракт

Акроним PRV

Почеток на проектот: 01/11/2022

Крај на проектот: 31/10/2025

 

Проектот го спроведува конзорциум во кој членува и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје E10197262. Конзорциумот го сочинуваат следниве организации:

 • Здружението „Следи ме“ од Бугарија Добрич – Водечка организација E10120616;
 • Академијата за политичко образование и мерки за поттикнување на демократија од Австрија E10007286;
 • Здружението Уурбан форум од Полска E10285278.

 

Приоритети и работни полиња на проектот се:

 • Решавање на дигиталната трансформација преку развој на дигитална подготвеност и капацитет 
 • Зголемување на квалитетот, иновативноста и признавањето на младинската работа 
 • Промовирање на активно граѓанство, чувство на иницијатива кај младите и младинско претприемништво, вклучително и социјално претприемништво

 

Целите на кои проектот треба да се осврне при неговото спроведување се следниве:

 • потреба да се подобрат вештините за превенција од ризик на младинските работници и да се поддржат индивидуите да ги користат социјалните мрежи, како и прашања на теми како што се: сајбер-малтретирање, следење опасни трендови на социјалните медиуми, лажни вести, социјална изолација, опасни средби со странци итн.;
 • потреба да научат да ги применуваат иновативните методологии, алатки и практики за дигитална безбедност;

 

 • потреба од развој на квалитетни вештини за младинските работници за промовирање медиумска писменост, социјална вклученост, демократија, активно граѓанство и ненасилна комуникација;
 • подигање на свеста за ризиците од социјалните мрежи и подобрување на превенцијата од опасните онлајн средби;
 • подобрување на квалитетот и сликата на младинската работа.

На младинските работници им требаат ажурирани вештини на европско ниво за тоа како да ги научат младите да ги спречат ризиците од социјалните мрежи (вклучувајќи сајбер малтретирање, ширење и верување во дезинформации и лажни вести, на пример во врска со СОВИД-19 и вакцинација) и да развијат критичко размислување за да донесуваат информирани одлуки за нивното однесување на интернет и да не се изложуваат на опасност. Гледајќи видеа од луѓе кои прават ризични предизвици на социјалните мрежи каде во овие трендови повеќето од учесниците се деца, тинејџери и млади. На пример, таа желба да се чувствувате како дел од група е особено силна во адолесценцијата. Децата и тинејџерите се најподложни на овие опасни предизвици поради потребата од припадност. Во раните тинејџерски години и адолесцентните години, се стремиме да бидеме прифатени од врсниците.

 

Целни групи на проектот се:

 • Млади работници, Млади лидери
 • Млади
 • Социјални работници, и други експерти кои директно работат со млади

 

Активности:

WP1 Управување со проектот

WP2 Развој на резултати:

1) Истражување за актуелните методи за спречување ризици во социјалните мрежи

2) Иновативна методологија за превенција на ризик во социјалните мрежи

3) Прирачник за младински работници кои работат на полето на дигиталната безбедност, вклучувајќи релевантни совети, алатки и програми за тоа како да се имплементира содржината на Методологијата

WP3 Обуки за младински работници и млади:

Подготовка за обука за обучувачи

Меѓународна обука за обучувачи насочена кон подобрување на дигиталните компетенции на младинските работници, вештините за промовирање медиумска писменост, социјална инклузија, претприемништво и активно граѓанство на младите

Обука за млади – имплементирана од младински работници кои ја посетувале меѓународната обука која ќе ја спроведат во нивните земји со млади луѓе 

 

– избор на учесници/младински работници за обуката на обучувачи без разлика на нивната раса, пол, етничко потекло, религиозни убедувања, попреченост итн. за да се осигура дека нема дискриминација врз основа на овие карактеристики;

-обезбедување дека процесот на селекција ќе вклучи испраќање CV и мотивационо писмо, опишување на подготвеноста на личноста и како тие ја замислуваат самата обука, споделување на нивното искуство и вештини за работа со младите. За нас е од витално значење да избереме мотивирани и искусни експерти со доволно искуство во младинската работа

Настани за дисеминација на WP4

Мултипликаторски Настани

Виртуелен настан 1 Академија Австрија

Виртуелен настан 2 LP Северна Македонија Универзитет

Виртуелен настан 3 UF Полска

Веб и FB страница на проектот

Печатење и споделување производи

Оваа публикација ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во неа.

Финансиран од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.

Scroll to Top