Компетенции за критично мислене-Дейност 7: Elevator Pitch

Това е упражнение, което се използва в бизнеса, за да ви помогне да мислите критично бързо и да разберете мнението си. Всичко е свързано с избора и използването на думите внимателно и убедително, за да постигнете целите си във всеки разговор. Трябва убедително да „представите“ идея, концепция, продукт/услуга или предложение за времето, необходимо за каране на асансьор (около 30 до 60 секунди), така че това е упражнение за време. Направете бележки за това, което искате да кажете; някои идеи за теми и място за бележки са предоставени по-долу.

Идеи за теми:

Продукт или услуга, които предлагате __________________________

Идея за сайт/социална мрежа __________________________

Специален проект, който трябва да финансирате __________________________

Услуга, от която се нуждаете от някой __________________________

Организация или бизнес план __________________________

Изобретение, което искате да патентовате __________________________

План за парти за рожден ден/сватба __________________________

Кампания за политическа позиция __________________________

Реклама за местно събитие __________________________

Идея за блог или книга __________________________

Уникален интериорен дизайн за пространство __________________________

Scroll to Top