Проектни резултати 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Youth Challengе, Erasmus +

Резултати по проект 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Младежко предизвикателство, Еразъм + Продуктите по проекта можете да изтеглите безплатно от тук: O1 Методология за развитие на базисни умения и ключови компетентности за социален диалог, младежка активност и предприемачество – BG, …

Проектни резултати 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Youth Challengе, Erasmus + Прочетете още »