Негативното влияние на ТикТок върху осъзнатото развитие на младежите

https://swgfl.org.uk/magazine/tiktok-announces-new-screentime-and-digital-wellbeing-tools/?fbclid=IwAR11k6is_DE80z15S7opCOXrTWM61EvZ4pNaaKIdk9S_bMDkWh5yLf584rs