международно обучение за младежки работници

Обучението е по проект 2022-1-BG-01-KA220-YOU-000085174 Превенция на бързоразпространяващи се рискови тенденции сред младежите, Еразъм+.

Ще се проведе от 15.07.2024 г до 22.07.2024 в хотел Детелина, комплекс Журналист, град Варна. След преминаване на обучението, всеки участник получава Сертификат за преминато обучение, както и придружаващи документи.
БЕЗ ТАКСА УЧАСТИЕ
Регистрирайте се за участие на линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZHdag5vorOzdJPPRR6vkZT-idl_nVvF_We5z6Y-w_0MDIwQ/viewform?usp=sf_link 

Програма

PROGRAMM Final-PRV tarining youth workers

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Scroll to Top