Упражнения за борба с дискриминацията и сегрегацията-Дейност 2: Съвет на ООН

Дейност 2: Съвет на ООН (1 час)

Участниците ще бъдат разделени на групи (5 или 6 души на група) и всяка група ще има различна роля, свързана със социалните участници, ангажирани с въпросите на имиграцията и бежанците: политика, НПО, предприятия и бежанци. (Две групи на роля). Първо, ще им бъдат разказани общи характеристики за хипотетична държава и нейните основни характеристики. Участниците трябва да обмислят предложените въпроси. (около 15 минути).

Второ, всяка група ще даде своите отговори на общите и специфичните въпроси, свързани с всяка роля, като всяка група ще вземе своя ред да обсъди всяко мнение (10 минути за роля/40 минути приблизително общо). Накрая ще бъдат направени заключения във връзка с предишните дебати. (5 минути). Хипотетична държава: контекст

  • Страна-получател на бежанци.
  • Държава в разгара на икономическа криза.

Общи въпроси (за всички):

  • Каква е вашата позиция за пристигането на бежанци в тази страна? За или против сте?
  • В днешно време можем ли да кажем, че положението на бежанците е реален проблем и можем ли да вземем общо и конкретно решение?
  • Смятате ли, че социалните проекти за бежанци постигат общата цел за интегриране на бежанците в страната на пристигането?

Конкретни въпроси (по групи):

Политика:

  • Ако сте политик в тази страна,…

– … ще установите ли насоките за приемане на човек като бежанец?

– …кои ще бъдат съпътстващите проблеми, когато установите неконтролирано пристигане на бежанци?

  • НПО:

Ако сте управител на НПО в тази страна…

– … ако трябва да направите социален проект за бежанци, кои ще са основните цели и нужди, които ще покриете с вашите ресурси (трябва да имате предвид, че в социалните проекти ресурсът – време и пари – са ограничени)?

– … какъв ще бъде механизмът за оказване на натиск върху властите и за предоставяне на повече икономически помощи за бежанците?

– … какъв ще бъде механизмът за получаване на промени в закона или вземане на решения относно обезщетенията на бежанците?

  • Компании:

Ако сте бизнесмен в тази страна…

– …според Вас по-важно ли е да наемете безработен гражданин или чужденец? И кога чуждото лице ще е по-квалифицирано?

– … необходимо ли е да се насърчава по-голямото участие на компаниите и индустриите в международното сътрудничество?

– … смятате ли, че бизнесменът трябва да направи и предложи решение на проблема с бежанците или това е обществен проблем?

  • Бежанци:

Ако сте бежанец…

– … какви са общите и специфичните очаквания, когато пристигнете в нова страна/страна на пристигане?

– … нормално е да ти липсва културната страна, приятелите и семейството. Какво ти липсва повече?

– … кое е най-трудното по време на вашата интеграция в страната на пристигане?

– … в случай че причините за заминаването отпаднат във вашата национална страна, бихте ли се върнали? Защо?

Scroll to Top