Упражнения за борба с расизма-Триаден семинар по културни знаци

Казус от практиката: Човек във вашата организация, който работи за вас, ви казва, че е забелязала расизъм на работното място. Проявява се в шеги, подигравки относно етническата принадлежност на хората, непопуляризиране на хора от азиатски и южноевропейски произход и т.н. Колеги са й казали, че си въобразява неща и е про-„етническа“ и следователно расистка наопаки. Обсъдете следните въпроси във вашата триада и запишете отговорите си.

Въпрос 1 Какво я съветвате да направи?

Въпрос 2. Ако има конфликт между нейната сигурна позиция/кариерен път и действието, което я съветвате да предприеме, как ще го разрешите? В краткосрочен план? В дългосрочен план?

Scroll to Top