Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 2: Превенция и информираност за тормоза

Дейност 2: Превенция и информираност за тормоза

Тема: Тормоз – какво е това?

Тормозът е дума, за която хората говорят много, но не винаги разбират напълно. Тази дейност изследва различните видове тормоз и помага на участниците да разберат многото от тях различни видове тормоз.

Цели:

 • Научете за различните видове тормоз.
 • Обсъдете различни начини за тормоз.
 • Създайте определение за тормоз.

Материали: Част A: Раздавателен материал „Тормоз – какво е това“; Индексни карти (по един комплект на отбор); химикалки или моливи. Част B: Раздаване „Защо тормозим“ (2 комплекта, разрязани)

Описание: Част A (20 минути)

1) Разделете групата на екипи (3-5 души работят добре). Дайте на всеки отбор набор от индексни карти. Кажете им, че имат 10 минути, за да измислят възможно най-много различни начини, по които хората да тормозят. Напишете всяка причина (само една) на всяка индексна карта.

2) Когато изтекат 10 минути; раздайте на всяка група по едно от листчетата „Тормоз – какво е това“. Кажете им да разделят начините, по които хората тормозят, в категориите на материала. След като има начини, по които хората тормозят за всяка категория, накарайте ги да създадат определение за тормоз и да го напишат в квадратчето на материала.

3) Накарайте някои или всички групи да споделят своите определения за всеки тип тормоз.

Част Б (10 минути)

1) Разделете всички на осем отбора (поне трима души).

2) Накарайте всеки отбор да изтегли една от картите „Защо тормозим“ от шапка.

3) Дайте на групите 2 минути, за да измислят КРАТКА ролева игра, която илюстрира какво има на картата. Другите отбори трябва да отгатнат „причината“, поради която човекът тормози. Първият отбор, който познае причината, получава 5 точки.

4) Когато всички отбори изиграят ролевата си игра, направете светкавичен рунд, в който всеки път (едновременно) се извикват причини да НЕ тормозите. Всяка посочена първоначална причина печели на отбора 10 точки. Отборът с най-много комбинирани точки печели.

Списък – Тормоз: Какво е това?

Какво е тормоз?

Кибертормоз………………………………………………………….

Емоционален…………………………………………………………….

Глаголен ………………………………………………………….

Озъбване…………………………………………………………….

Физически …………………………………………………………….

Клюкарство…………………………………………………………….

Списък – Защо тормозим?

Разрежете картите по-долу. Те могат да бъдат ламинирани за допълнителна издръжливост.

 • Хората тормозят, защото други хора го правят.
 • Хората тормозят, защото това ги кара да се чувстват по-умни, по-силни и/или по-добри от човека, който е тормозен.
 • Хората тормозят, защото искат да бъдат приети от определена група.
 • Хората тормозят, защото това ги предпазва от тормоз.
 • Хората тормозят, защото други хора го правят.
 • Хората тормозят, защото това ги кара да се чувстват по-умни, по-силни и/или по-добри от човека, който е тормозен.
 • Хората тормозят, защото искат да бъдат приети от определена група.
 • Хората тормозят, защото това ги предпазва от тормоз.
Scroll to Top