admin

Младежко предприемачество-практически упражнения

Моделиране, описване, защитаване на бизнес проекти – целта е да се изгради ясен процес за генериране на идеи и конкретен краен продукт. Тази начална част от практическото обучение цели да се предизвикат участниците да материализират …

Младежко предприемачество-практически упражнения Прочетете още »

Младежко предприемачество

Младежко предприемачество Ключовите и базисните способности на предприемачеството,представени в обучението се подреждат, даващи възможност на индивида да превръща идеите в действие. Тези способности включват творчество, новаторство и поемане на риск, както и способността да се …

Младежко предприемачество Прочетете още »

Практически упражнения

Мозъчна атака Техниката цели да се предизвикат участниците в обучението да изказват отговори. Младежите активно ще генерират редица идеи по конкретна тема или въпрос за определено за кратко време. Водещият поставя въпрос, който е свързан …

Практически упражнения Прочетете още »

Социален диалог-мнение на Турция

Опитът от Турция Социалният диалог има за цел да намали социалните напрежения и конфликти и да създаде решения на икономически и социални проблеми чрез хармонизиране на дейностите на различни сегменти от обществото. По отношение на …

Социален диалог-мнение на Турция Прочетете още »

Същност на социалния диалог

Социалният диалог на национално и европейско равнище играе ключова роля за формирането на икономическите, трудовите и социалните политики, които насърчават по-голямото сближаване на условията на живот и труд във всички държави. Управлението на кризи, прогнозирането …

Същност на социалния диалог Прочетете още »

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 4: Изграждане на самоприемане чрез положителен саморазговор

Дейност 4: Изграждане на самоприемане чрез положителен саморазговор (стратегия за предотвратяване на тормоз) Цели: Участниците да правят разлика между термините самооценка и себеприемане. Участниците да открият начини за изграждане на себеприемане чрез самостоятелни разговори и …

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 4: Изграждане на самоприемане чрез положителен саморазговор Прочетете още »

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 3: „Най-великият герой!“

Дейност 3: „Най-великият герой!“ Много хора просто стоят и гледат, когато някой е тормозен. Тази дейност изследва ролята на страничния наблюдател в тормоза и как можете да помогнете за предотвратяването на тормоза. Цели: Разберете какво …

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 3: „Най-великият герой!“ Прочетете още »

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 2: Превенция и информираност за тормоза

Дейност 2: Превенция и информираност за тормоза Тема: Тормоз – какво е това? Тормозът е дума, за която хората говорят много, но не винаги разбират напълно. Тази дейност изследва различните видове тормоз и помага на …

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 2: Превенция и информираност за тормоза Прочетете още »

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 1: Набръчкана Ванда

Упражнения за борба с тормоза и насилието Тези упражнения се фокусират върху тормоза като агресивно поведение, което е умишлено и което включва дисбаланс на сила или сила. Обикновено се повтаря с течение на времето. Дете, …

Упражнения за борба с тормоза и насилието-Дейност 1: Набръчкана Ванда Прочетете още »

Упражнения за борба с расизма-Дейност 7: Плюс и минус: антирасистко действие

Дейност 7: Плюс и минус: антирасистко действие Цели: да помогне на участниците да изяснят мотивите си да станат антирасистки активисти; да помогне на участниците да проучат разходите и ползите от това да бъдат расисти и …

Упражнения за борба с расизма-Дейност 7: Плюс и минус: антирасистко действие Прочетете още »

Scroll to Top