Библиотека

Социален диалог-мнение на Турция

Опитът от Турция Социалният диалог има за цел да намали социалните напрежения и конфликти и да създаде решения на икономически и социални проблеми чрез хармонизиране на дейностите на различни сегменти от обществото. По отношение на …

Социален диалог-мнение на Турция Прочетете още »

Същност на социалния диалог

Социалният диалог на национално и европейско равнище играе ключова роля за формирането на икономическите, трудовите и социалните политики, които насърчават по-голямото сближаване на условията на живот и труд във всички държави. Управлението на кризи, прогнозирането …

Същност на социалния диалог Прочетете още »

Дискриминация и расизъм-Премахване на насилието срещу жени и момичета

Превенцията и борбата с насилието срещу всички жени, независимо от техния статус, раса, произход, физическо или психическо здраве, в Гърция традиционно е основен приоритет за GSFPGE, която от 2010 г. изпълнява „Националната програма за превенция …

Дискриминация и расизъм-Премахване на насилието срещу жени и момичета Прочетете още »

Дискриминация и расизъм-Неравенство между половете

Първите пет приоритета за ускоряване на напредъка на жените и момичетата в Гърция са били: Равенство и недискриминация пред закона и достъп до правосъдие Качествено образование, обучение и учене през целия живот за жени и …

Дискриминация и расизъм-Неравенство между половете Прочетете още »

Дискриминация и расизъм

Има стратегия за социална закрила и социално включване, представена в момента в Доклада за национална стратегия за социална закрила и социално включване. Националният план за действие се изпълнява от Министерството на труда и Европейския социален …

Дискриминация и расизъм Прочетете още »

Scroll to Top