Същност на социалния диалог

Социален диалог-мнение на Турция

Опитът от Турция Социалният диалог има за цел да намали социалните напрежения и конфликти и да създаде решения на икономически и социални проблеми чрез хармонизиране на дейностите на различни сегменти от обществото. По отношение на …

Социален диалог-мнение на Турция Прочетете още »

Същност на социалния диалог

Социалният диалог на национално и европейско равнище играе ключова роля за формирането на икономическите, трудовите и социалните политики, които насърчават по-голямото сближаване на условията на живот и труд във всички държави. Управлението на кризи, прогнозирането …

Същност на социалния диалог Прочетете още »

Scroll to Top