Развитие на граждански компетентности-Дейност 5: Разлики и прилики

Тема: Съжителство

Очаквани резултати: Проявява отговорно отношение към живота; Разбира, че всички организми в тяхното многообразие са ценни.

Компоненти на гражданските компетентности, които могат да бъдат развити с помощта на предложеното упражнение: умения за сътрудничество; отговорност; познание и критично разбиране на световете; внимателно и безпристрастно отношение към мненията на другите.

Цели: Младите хора могат да обяснят равенствата и различията между хората. Те ценят равенството и разнообразието.

Време: 15–20 мин.

Инструкции:

Участниците формират групи от четирима или петима. Всяка група има нужда от лист и химикал. Обучителят обяснява, че той/тя ще зададе редица въпроси, на които участниците трябва да отговорят с да или не. Като подготовка за това те са помолени да запишат буквите от A до R хоризонтално, по азбучен ред, оставяйки достатъчно място отдолу. Обучаващият може да направи същото на дъската.

Примерни въпроси: A B C D E F ………………………………….

Отговори: 1 0 1 0 1…………………………………….………………

След това учителят задава поредица от въпроси (от A до R) от списък A, а участниците отбелязват отговорите си индивидуално под формата на 1 („да“) или 0 („не“). Обучителят кани по един представител от всяка група да напише своите отговори в списъка А на дъската. След това обучителят кара участниците да погледнат отговорите на дъската и да ги сравнят със своите. Виждат ли несъответствия в отговорите? Могат ли да обобщят разликите между отговорите?

Обучителят кани участниците да отговорят на поредица от въпроси от списък Б. Отново представителите от всяка група трябва да напишат отговорите си на черната дъска срещу буквите от азбуката. Защо почти няма разминаване между групите? Обучителят пита участниците дали могат да подчертаят общи аспекти в отговорите.

Материали за работа:

Списък А:

 • Вие жена ли сте?
 • Посетили ли сте повече от една чужда държава?
 • Обичате ли да спортувате?
 • Свирите ли на музикален инструмент?
 • Имате ли кафяви очи?
 • И двете ви баби живи ли с
 • Носите ли очила?
 • Обичате ли да сте на село?
 • Доста тих човек ли сте?
 • Доста висок ли си (повече от средното)?
 • Доста тъжен човек ли сте (повече от средния)?
 • Настивате ли лесно?
 • Обичате ли да пътувате?
 • Обичаш ли да ходиш на фризьор?
 • Обичате ли да работите с компютри?
 • Страхувате ли се от височини?
 • Предпочитате ли кафяво пред синьо?
 • Обичате ли да рисувате?

Списък Б

 • Винаги ли се чувствате щастливи?
 • Имате ли нокти на пръстите си?
 • Можете ли да мислите малко?
 • Майка ли те е родила?
 • Можете ли да летите, без да използвате никакво оборудване (като птица мога)?
 • Можете ли да живеете без да пиете нищо?
 • Дишаш ли?
 • Живеете ли постоянно под вода?
 • Имате ли някакви чувства?
 • Кръвта ви зелена ли е?
 • Падал ли си някога?
 • Можете ли да гледате през стени?
 • Можете ли да общувате с другите?
 • Обичате ли хубавото време?
 • Бихте ли предпочели да не се срещате с хора?
 • Имате ли език?
 • Можете ли да ходите по вода (както правят някои насекоми)?
 • Чувствате ли се понякога уморен?

Обучителят предлага на участниците голям лист хартия и маркер. Тяхната задача е:

 1. Намерете три примера за ситуации, в които е хубаво да бъдете като другите хора. Обяснете защо според вас хората обичат сходството?
 2. Намерете три примера за ситуации, в които е хубаво да сте различни от другите хора. Обяснете защо според вас хората обичат да бъдат различни?
 3. Намерете три примера за ситуации, в които е неприятно да бъдете различни от другите. Отново трябва да обяснят защо смятат, че това са добри примери. Какви чувства изпитват?
Scroll to Top