Развитие на междукултурни компетенции-Дейност 2: 60 секунди = 1 минута, или е така?

Междукултурни компетенции: емпатия; самосъзнание и самопознание; културно съзнание; мултиперспективност.

Цели: Да се повиши осведомеността относно различните възприятия на различни понятия, например време, в зависимост от различни представи, които са специфични за всеки индивид, дори в една и съща култура.

Материали: часовник за водещия, стол за всеки участник; ако в стаята има часовник, покрийте го с хартия; ако часовникът тиктака, тогава го премахнете.

Инструкции: Фасилитаторът моли участниците да скрият всички часовници, които може да имат. След това всички трябва да се упражняват да седят на столовете си мълчаливо – и със затворени очи. След това водещият моли всички да станат и да затворят очи. При командата „ДАВАЙ!“ всеки трябва да брои до 60 секунди и да седне, когато приключи. Важно е да подчертаете, че това упражнение може да работи само ако всички са тихи през цялото време. След като хората са седнали, те могат да отворят очите си, но не и преди това. Помолете участниците да преценят колко време са били със затворени очи и дайте време на първия и последния. Очевидно това упражнение отваря цялата концепция за времето и отношението на всеки индивид към него. След това можете да продължите да обсъждате дали има културно различни възприятия за време, пространство и т.н.

Scroll to Top