Решаване на проблеми

  1. Дефинирайте проблема възможно най-просто:
  2. Мозъчна атака: Генерирайте колкото можете повече решения на този проблем, като наблегнете на количеството пред качеството. След това оценете всяко решение по отношение на необходимото усилие (високо, средно или ниско) и вероятно въздействие върху проблема (високо, средно или ниско).

Решение 1:

Усилие (високо средно ниско)

Въздействие (високо средно ниско)

Решение 2:

Усилие (високо средно ниско)

Въздействие (високо средно ниско)

Решение 3:

Усилие (високо средно ниско)

Въздействие (високо средно ниско)

Дейност 2: Представяне на решения на социални проблеми

Тази дейност прилага подобен процес, но насърчава участниците да участват в упражнение за визуализация. По време на визуализацията участниците имат шанса да си представят какво биха казали или направили и да помислят какво са научили и защо решението, което са избрали, е най-доброто за този конкретен проблем.

Представяне на решения на социални проблеми

1) Как бихте дефинирали проблема?

2) Мозъчна атака (генерирайте колкото можете повече решения на този проблем и запишете):

За всяко възможно решение си представете, че го прилагате. След това си представете ефекта от прилагането му. След това запишете какво сте научили от това упражнение. Например, „Докато си представях, че прилагам това решение, разбрах какво трябва да кажа и направя и това увеличи увереността ми.“ Представете си, че прилагате решение 1. Не бързайте. Сега си представете ефектите от това решение върху себе си и върху другите. Какво научихте от това упражнение, което може да ви помогне да решите дали и как да приложите решение 1/2/3?

В заключение, подобряването на социалните компетенции е важно за развитието на взаимоотношенията. Въпреки това, понякога хората може дори да не осъзнават, че трябва да практикуват социалните си умения и/или да се справят с други проблеми, като тревожност, когато влизат в нови социални ситуации. Поради тази причина сме предоставили ценни възможности за развитие на социални компетенции, с полезни дейности и упражнения. Проучването и участието в тези дейности помага за насочване към проблемните области и в крайна сметка е от полза за ежедневието, взаимоотношенията и комуникацията.

 

Scroll to Top