Проектни резултати 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Youth Challengе, Erasmus +

Резултати по проект 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Младежко предизвикателство,
Еразъм +


Продуктите по проекта можете да изтеглите безплатно от тук:

O1 Методология за развитие на базисни
умения и ключови компетентности за
социален диалог, младежка активност и
предприемачество – BG, ENG, TR, GR 

PR-1-Methodology-ENG -2023

PR 1 Методология -BG -2023

PR 1 Methodology GR-2023

PR 1 Metodoloji TR-2023

О2 СБОРНИК С ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА МЛАДЕЖКО И
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Сборникът е изработен като резултат от ПР2 Изследване и анализ на
добри европейски практики и е предназначен за младежи, младежки
работници и други специалисти, работещи с младежи. – BG, ENG, TR, GR

PR-ID2-Research-analysis ENG-2023

PR-2-ИЗСЛЕДВАНЕ-И-АНАЛИЗ-БГ-2023

PR ID2-Research-Analysis GR-2023

PR ID2-Research-Analysis TR-2023

О3 Пилотен курс. Обучителна програма за младежи и
работещи с младежи.
Модул1. Развитие на социални, граждански и
междукултурни компетентности
Модул2. Медийна грамотност
Модул3. Развитие на умения за предотвратяване и борба
с дискриминацията, сегрегацията, расизма, тормоза и
насилието
BG, ENG, TR, GR

PR 3-Pilot-course-for-youth-ENG-2023

PR 3 Пилотен курс BG- 2023

PR 3 Pilot kurs TR-2023

PR 3 PILOT COURSE- GR-2023

Приключи проекта и всички поставени цели и дейности бяха реализирани успешно и в срок.

Ще се радваме на обратна връзка от вас 🙂

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея..

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Scroll to Top