ERASMUS-YOUTH-2023-PCOOP-ENGO

ERASMUS-YOUTH-2023-PCOOP-ENGO Интеграционна програма SafeSpaces за непридружени непълнолетни бежанци

 

 

 

 

 

Членове на консорциума по проекта:

EUROPAISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRAGER (EVBB) EV

YYOUTH NO

BK CONSULT GMBH DE

Velos Youth EL

ASSOCIACIO DE PROGRAMES EDUCATIUS OPEN EUROPE ES

Association “Follow me” BG

FUNDACION SCALABRINI DE MEXICO AC

Срок на проекта: 36 месеца

SafeSpaces е проект за интеграция на непридружени непълнолетни мигранти. Проектът обединява 7 партньора от 7 различни страни, както от Европа, така и от Латинска Америка. Проектът ще насърчи взаимното разбирателство по отношение на различните предизвикателства и миграционните процеси като истински глобални предизвикателства, но адресирани с европейски подход. Проектът ще премине през три фази на развитие, като първо ще насърчи ниво на изследване и създаване на равни условия за интегриране на непълнолетни мигранти в различни контексти (Мексико, но също и България с украински разселени деца). Вторият подход ще създаде програма за обучение за нов професионалист, който е в състояние да управлява обслужване на едно гише, като например SafeSpace. Освен това проектът ще подпомогне създаването на такива SafeSpaces в прилагащите страни.

Очакваме създаването на поне 5 SafeSpaces, обучаващи поне 30 професионалисти, които да бъдат наети на място, които най-накрая ще работят за интеграцията на поне 100 непридружени деца в 5 държави.

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях

Scroll to Top