Akademie für politische Bildung und demokratiefördernd e Maßnahmen Austria Oberösterreich Linz

Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen

Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen z siedzibą w Linz to stowarzyszenie na rzecz edukacji obywatelskiej i działań promujących demokrację, założone w 2017 roku w celu promowania równości szans. Poprzez współpracę międzynarodową oraz różnorodną ofertę edukacyjną dla szkół, firm i instytucji publicznych wspieramy rozwój osobisty, szkolny i akademicki dzieci i dorosłych. Opracowujemy i realizujemy projekty z zakresu edukacji obywatelskiej, aby zapewnić obywatelom Europy możliwości uczestniczenia w sprawach istotnych społecznie.

Jednak podstawowe kompetencje pracy naszego stowarzyszenia obejmują wspieranie ludzi w aktywnym uczestnictwie w społeczeństwie oraz wzmacnianie aktywnego uczestnictwa obywatelskiego i obywatelstwa europejskiego. Podczas naszych warsztatów nasi uczestnicy często korzystają z gier symulacyjnych, aby dowiedzieć się, jak zastosować i zastosować takie umiejętności, jak umiejętność korzystania z mediów, przedsiębiorczość społeczna, strategie komunikacyjne, dialog międzykulturowy, prawa człowieka i demokracja.

Nasi doświadczeni trenerzy przeprowadzili już liczne warsztaty i stale opracowują nowe metody, dostosowane do potrzeb ucznia.

Dlaczego ten projekt jest ważny dla Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen?

Dla Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen bardzo ważne jest pokazanie, jak ważna jest umiejętność korzystania z mediów i krytyczne myślenie. Dlatego chcemy stworzyć dla uczniów zestaw metod, które pozwolą im zająć się kwestiami umiejętności korzystania z mediów, ryzykownymi trendami wirusowymi w Internecie, fałszywymi wiadomościami i powiązanymi kwestiami, a także zwiększyć świadomość ludzi na ich temat.

W jaki sposób Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen wykorzysta wyniki projektu?

Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen stworzy warsztaty w oparciu o metody stworzone w projekcie i zaoferuje je szkołom, instytucjom edukacji dorosłych i wszystkim dotychczasowym partnerom współpracy.

Motto związane z projektem: Bierz aktywny udział // Myśl krytycznie // Bądź odpowiedzialnym obywatelem

Przewiń do góry